Team Westland 2020 afgelast...!

Met pijn in ons hart, maar met volledige overtuiging van de juistheid van onze beslissing, moeten wij jullie mededelen dat Team Westland 2020 definitief is afgelast. We hebben daarin een aantal medische keuzes gemaakt die voor onze deelnemers van belang zijn en een aantal economische keuzes in relatie tot de tijd waarin we leven. Ons uitgangspunt daarbij is dat we onverminderd met Team Westland de strijd tegen kanker aan willen blijven gaan en ons hard willen maken voor lokale doelen. Echter om op lange termijn voort te kunnen bestaan en deze strijd tegen kanker voort te zetten, vinden wij nu het gepast om richting onze sponsors, op korte termijn een stap terug te zetten.

Het Corona-virus laat nu al diepe sporen na in het Westland. De economische catastrofe is na een paar dagen al goed zichtbaar. Op dit moment is er nog niemand die met de huidige stand van zaken kan aangeven wanneer we aan het einde van deze moeilijke periode zijn. De kans op nog grotere economische schade is reëel. Onder de deelnemers van Team Westland zit een grote groep met ondernemers die direct of indirect te maken krijgen met deze catastrofe. Zij zullen de komende periode ook graag hun bedrijf willen runnen en door deze moeilijke tijd heen loodsen.

Onze totaalopbrengst wordt elk jaar volledig opgebracht door giften en donaties uit het Westland. Uiteraard zitten er onder de sponsoren ook veel bedrijven, die ons een warm hart toedragen. Wij zijn onze sponsoren al jaren dankbaar en vinden dat wij juist nu in deze tijd ook met hen mee moeten denken. Het lijkt ons meer dan verstandig om dit jaar te gebruiken om de sponsoren hun bedrijf te leiden, te redden, weer op orde te krijgen en de ellende achter zich te laten!!

Wij hebben voldoende vertrouwen in de veerkracht  van het Westland, dat wij hopen volgend jaar weer een beroep op iedereen te mogen doen. Maar voor dit jaar laten wij verder iedereen met rust als het gaat om sponsoring van Team Westland 2020.

Tot slot
We hebben geprobeerd om onder deze omstandigheden met een mooie club mensen, de juiste beslissing te nemen. Wij danken jullie voor al het vertrouwen de afgelopen jaren, we wensen jullie gezondheid en heel veel economische voorspoed en we hopen dat we in 2021 weer op jullie mogen rekenen.

Hebben jullie vragen?
René Beukers 06 – 53 37 61 47                 
Dirk Huis 06 – 53 50 53 32

Namens het voltallige bestuur en vrijwilligers van Team Westland

Vooruitblik Team Westland 2020

Team Westland deelnemers aan het woord