19 juni 2021
Break Out Powerwalk

Op zaterdag 19 juni organiseert Miranda van Kester een powerwalk door het Westland! Voor iedereen! Voor powerwalk-leden, familie en vrienden. Er wordt in kleine groepjes gelopen. 

Meld je aan!
info@gezondekracht.nl of 06 41 73 51 94

Let op: 
Dit is een particulier initiatief van Miranda van Kester. Deze actie vindt geheel buiten de verantwoordelijkheid van Team Westland plaats. Team Westland aanvaardt zodoende geen enkel risico dan wel aansprakelijkheid. Een eventueel saldo van deze actie komt geheel ten goede van Team Westland.