MRI-echogeleide fusiesysteem

voor het gericht afnemen van prostaatbiopten door MRI beeldente fuseren
met echobeelden waarmee echogeleid
gebiopteerdkan worden.

De aanleiding is  
1. Het ambitieplan prostaatkanker van het RdGG 
2. De nieuwe Richtlijn Prostaatkanker (2014) waarin de mp MRI geadviseerd wordt voor alle patiënten met een negatieve biopsieserie en klinische verdenking op prostaatkanker.  
3. De beperkte sensitiviteit en specificiteit van Transrectaal echogeleid genomen prostaatbiopten 39-59% opbrengst.  
4. De hoge sensitiviteit en hoge specificiteit van MRI geleide prostaatbiopten 93% opbrengst echter de enorme kosten, MRI en tijdsbelasting die dit met zich meebrengt. 
5. Met de Echo MRI geleide fusiebiopten wordt op een veel minder belastende manier een 90-92% opbrengst bereikt. Terwijl deze procedure veel voordeliger is en minder tijdsbelasting voor de MRI en de radioloog. 

Het initiatief komt vanuit de vakgroep Urologie RdGGen het gaat om een Uronavnavigatiesysteem en bijbehorende Dynacadsoftware 
De huidige richtlijn voorziet in een toenemend gebruik van de MRI in de diagnostiek van prostaatkanker. Honderden prostaatbiopsie-sessies (450-500 per jaar) worden binnen het RDGG jaarlijks afgenomen, tientallen MRI’s worden jaarlijks van de prostaat gemaakt en het aantal groei sterk. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd elke biopsiesessie voorafgegaan wordt door een MRI.

Het voorgestelde systeem zal resulteren in gerichtere biopten waardoor enerzijds minder herhaalsessie nodig zijn en anderzijds minder biopten per sessie (denk aan 2-3 ipv 8-12 biopten zoals nu genomen worden). Minder belasting voor de patiënt, minder risico op nabloedingen of infecties en zeker ook minder belasting van de patholoog. Ook is de procedure minder tijdrovend voor de radioloog welke al snel 30-45 minuten bezig is met het nemen van een MRI-geleid biopt. Deze tijd is niet alleen de radioloog maar ook de MRI in gebruik. Ook zijn de disposables voor de MRI geleide biopten erg duur ittdie voor de MRI-echo geleidefusie biopten 

Aansluiting op ziekenhuisbeleid 
Door de State of Theart diagnostiek bieden wij bij de patiënt minder belasting, patiënt risicoreductie, kosten besparend en hoge opbrengst t.a.v. prostaatkankerdiagnose. Kader van het oncologisch centrum is een ambitieplan prostaatcarcinoom geschreven. Hoewel een aantal zaken al prima staan in het RdGG zoals de triage-polikliniek voor snelle toegang en diagnostiek van de uro-oncologisch patiënt geborgd sinds 2008. Daarnaast het scala van therapeutische mogelijkheden zoals de externe radiotherapie en de Da Vinci robot voor het verrichten van de state of art radicale robot geassisteerde prostatectomieen overige uro-oncologische indicaties  

Kwaliteit en patiëntvriendelijkheid 
Huidige echo geleidebiopten leveren een opbrengst van 39-59% vondst prostaatcarcinoom bij patient met klinische verdenking op prostaatcarcinoom. De trefkans van een prostaatcarcinoom middels biopt met dit systeem gaat naar 90-92%. Minder biopten, minder biopsieseries, minder kans op bloeding of infecties, minder belastend en daardoor minder oncomfortabel.