Pluk de dag is al succesvol geweest in andere ziekenhuizen en bedoeld als 'nazorg' voor patiënten met allerlei soorten van kanker en ook hun naasten. De dag behelst oaleren omgaan met verdriet, angst, woede en onzekerheid door bv coaching/ meditatie en mindfulness, lotgenotencontact, massage, een lunch, wandeling. Alles dus in het teken van hoe om te gaan met de diagnose kanker. De afdeling oncologie van het Reiner de Graaf wil dit graag uitvoeren voor hun patiënten en team Westland gaat dat voor hun regelen.