PROMS oftewel patientreportedoutcomemeasures binnen de oncologie zijn erg belangrijk, omdat het niet alleen belangrijk is dat patiënten langer leven of genezen door hun antikankerbehandeling, maar ook dat dit met behoud van goede kwaliteit van leven is in brede zin. Patienten ervaren namelijk regelmatig lichamelijke, psychische klachten, maar ook sociale en maatschappelijke belemmeringen die het gevolg kunnen zijn van behandelingen als chemotherapie. Wij weten nog te weinig over dit soort korte- maar ook langere termijnseffecten. Deze zijn alleen wel belangrijk voor de besluitvorming wanneer iemand voor de keuze staat wel of niet behandeld te worden. Er is daarom onderzoek nodig waarbij de PROMsstelselmatig bij gehouden worden. Geschatte kosten 10.000 euro (aanspreekpunt Ward Posthuma hemato-oncoloog). 

PROMs, (patientreportedoutcomemeasures): uit onder zoek dat ik met IKNL deed, bleek dat dat de kwaliteit van leven bij een minder aggresief tempo (kuren a 3 weken i.p.v. a 2 weken) beter bleef bij een gelijkblijvende overleving. Inmiddels wordt dat nu in heel Nederland zo gedaan. Echter dit soort onderzoek wordt wordt veel te weinig gedaan. Met jullie subsidie wil ik Kwaliteit van Leven metingen gaan incorporeren in het medisch dossier in het Reinier de Graaf en ook onderzoek doen.