Stichting Bribos

De Stichting BriBos is een initiatief van Brigitte Bosman. In 2003 werd er bij haar, na een hartinfarct, ontdekt dat ze longkanker (klein-cellig) had.
De prognose was helaas slecht.

Voor Brigitte stond de wereld stil terwijl iedereen om haar heen doorleefde.
Een periode waarin ze op zoek ging naar informatie over haar ziekte. Juist in de eerste maanden na de diagnose wil je weten wat je mogelijkheden zijn.
Brigitte zocht vooral op internet. Daar is veel informatie te vinden. Alleen is het moeilijk te bepalen of die informatie klopt met de werkelijkheid en dus betrouwbaar is.
Op een gegeven moment zag ze door de bomen het bos niet meer en de folders in de wachtkamer bij de longarts raakte ze niet aan.
“Als je in een wachtkamer folders pakt dan kijkt iedereen je aan, dat voelt heel ongemakkelijk”, aldus Brigitte.

Brigitte is zich gaan inzetten als vrijwilligster in het MCH Westeinde ziekenhuis in Den Haag, voor Longkanker Nederland en diverse andere organisaties. Zij heeft ook geholpen bij het opzetten van een website die duidelijke en juiste informatie over kanker geeft. Namelijk het steeds bekendere Kanker.nl.
Het werd voor Brigitte duidelijk wat ze gemist heeft in die eerste periode van haar ziekte.
Een luisterend oor, goede informatie en contact met lotgenoten die hun ervaringen wilden delen. Omdat zij dit nog steeds niet op één plek kon vinden, is Brigitte zelf die plek gaan creëren (in het MCH Westeinde ziekenhuis, Den Haag).
Zij ging een paar tasjes met specifieke informatie over kanker uitdelen op de oncologie-afdeling en deed daarbij een aardigheidje/verwenmomentje. Dit werd zo goed ontvangen door zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen dat al gauw een paar tasjes niet voldoende waren.

Inmiddels zijn zij met de kamer en hun vrijwilligers verhuisd naar het HMC Anthoniushove omdat daar de oncologische zorg is ondergebracht.

Missie:
De Stichting probeert zoveel mogelijk patiënten op de oncologieafdeling een rustmoment te geven. Dit gebeurt door wekelijks BriBos Verwentasjes uit te delen, een luisterend oor te bieden en door informatie te geven.
In het ziekenhuis HMC Anthoniushove Leidschendam beschikt de Stichting over een eigen (huis)kamer. Oncologiepatiënten en hun naasten, kunnen hier binnenlopen voor een praatje, informatie of gesprekken met lotgenoten.

De artsen en verpleegkundigen in MCH Westeinde en MCH Antonius Hove te Leidschendam verwijzen mensen naar de stichting of geven door welke patiënten een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Mocht het voor een patiënt niet mogelijk zijn om naar de inloop-/verwenkamer te komen, dan wordt de patiënt in het ziekenhuis of zelfs thuis bezocht. Om het mooie initiatief voor deze verwentasjes voort te zetten is de naamgeving van de tasjes verbonden met de naam van Brigitte Bosman, “Bri Bos Verwentasjes”. Om de ideologie te waarborgen zijn de BriBos Verwentasjes, in 2014, in een Stichting ondergebracht. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI-status.