Vier soorten goede doelen

Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan alle van de 4 volgende categorieën:

Categorie A: Fundamenteel oncologisch onderzoek
Categorie B: Individueel oncologische zorg
Categorie C: Patiënt & familie
Categorie D: Hartewens

Wil je een goed doel aanmelden? Laat het dan weten via goededoelen@teamwestland.nl

Categorie A:
fundamenteel oncologisch onderzoek

Er vindt donatie plaats aan fundamenteel oncologisch onderzoek betrekking hebbend op de diagnostiek of genezing van de ziekte kanker. Bij deze categorie wordt er gedoneerd aan onderzoeksinstellingen en / of wetenschappers die zich bezig houden met de basis kennis omtrent de ontstaanswijze van de ziekte en het ziektebeeld kanker.

Categorie B:
individuele oncologische zorg

Een deel van de verzamelde gelden is bestemd voor direct patiënt gebonden en dus individuele oncologische zorg in de breedste zin. Dit kan betrekking hebben op de diagnostiek van een ziektebeeld, de behandeling maar ook de nazorg van de individuele patiënt.

Categorie C:
Patiënt en familie

Donaties binnen dit criterium zijn bestemd voor de oncologische patiënt en zijn familie. Het betreft hier vooral donatie aan zorg en “cure” projecten.

Categorie D:
Hartewens

Een kleiner deel van de verzamelde gelden zullen jaarlijks gereserveerd worden voor de individuele patiënt. In de ruimste van het woord zal TW individuele patiënten en/of gezinnen direct ondersteunen bij het bereiken van hun “hartewens” of ter lediging van schrijnende situatie’s. Mocht deze mogelijkheid zich niet voordoen in het lopende jaar dan wordt donatie voor dat jaar niet uitgekeerd. Deze gelden blijven hiervoor inzichtelijk geoormerkt en worden meegenomen naar het volgende jaar.