Wat doen we met Team Westland?

Team Westland is een stichting (zonder winstoogmerk) met als doel geld in te zamelen voor regionale en lokale instellingen
en initiatieven. Deze hebben rechtstreeks of zijdelings verband met kanker of onderzoek naar kanker. Alles wat met
kankerbestrijding te maken heeft, heeft de aandacht. Voor de verdeling van de te doneren gelden wordt elk jaar met
dezelfde verdeelsleutel geld toegewezen aan 4 categorieën: fundamenteel, individueel, familie en hartewens.

Het bestuur


Het bestuur van Team Westland bestaat uit:


Dirk Huis (Voorzitter)
Theo Prins (Penningmeester)
Ine Geuijen (Secretaris)
Rene Beukers (PR)


De commissies van Team Westland
bestaan uit:


Marco Bal (PR)
Martin Mauritz (Algemeen)
Nico Mulder (Coördinator acties)
Marieke van Zuijlen (Website)
Bob Knippenberg (Coördinator Goede Doelen Commissie)


De jaarstukken van Team Westland vindt u in de kolom hiernaast.