Peter de Lange

Voor de hoeveelste keer ga je mee:
Voor de 1e keer

Ga je op 19 juni 2019 fietsen, wandelen of hardlopen:
fietsen

Wat is je motivatie om mee te gaan met Team Westland:
Al jaren volg ik nauwlettend de activiteiten van Team Westland….Het enthousiasme, de initiatieven en de gedrevenheid van deelnemers en vrijwilligers, en tevens de ontwikkelde financiële ondersteuning die geboden wordt aan de diverse doelen, vind ik geweldig! Zelf zoveel mogelijk sponsorgelden genereren, en dan op 19 Juni de berg op, hopelijk in goede gezondheid en dan bijna 64 jaar, maakt mij meer dan gelukkig, dan ben je bevoorrecht!

Zit je in een team, zo ja welk team en met wie:
Ik fiets natuurlijk met alle deelnemers van Team Westland, maar dan toch speciaal met mijn zwager Ruud (de Brabander, 74 jaar!)

Wat voor actie/evenement ga je organiseren en wanneer:
Heb een persoonlijke actie georganiseerd voor familie, vrienden en relaties

Wat wil je verder nog kwijt
Succes allen!