Patricia de Zeeuw

Als ik Team Westland zeg of denk, dan maakt mijn hart een sprongetje van trots. Sinds een aantal jaar zet ik mij ook enthousiast in voor deze prachtige stichting. Met elkaar de schouders eronder om veel geld op te halen. Want nog steeds is het hard nodig om kanker de wereld uit te krijgen!! Saamhorigheid is onlosmakelijk verbonden aan Team Westland.

Met elkaar, voor elkaar maakt dat we een prachtige club zijn die inzet toont voor iemand die het nodig heeft. In wat voor vorm dan ook. Want kanker hebt je niet alleen!

Na een moeilijk jaar van verdriet en afscheid nemen van iemand waar ik enorm van hield en nog steeds van houd, wil ik nu graag een buddykei voor iemand die zelf niet in de gelegenheid is, bij het monument gaan plaatsen. Stil te staan en in gedachte te zijn bij een ieder die dat nodig heeft. Om vervolgens op de top van de Tourmalet het leven te vieren met elkaar ❤️💚