Het Goede Doelen huis van Team Westland

Team Westland (verder TW) is een stichting met als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de werkzaamheden van regionale charitatieve instellingen en initiatieven in de ruimste zin van het woord. Vooral alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft hierbij onze aandacht. 

Lees verder